Podnośniki podłogowe

Podnośniki podłogowe stosuje się np. w obiektach zabytkowych, gdzie konserwator zabytków nie wyraża zgody na instalowanie urządzeń rzucających się w oczy. Podnośniki te po poniesieniu na żądaną wysokość mogą wysunąć platformę w dowolnym kierunku, dzięki czemu można za ich pomocą pokonać kilka schodków.